Een galerij van wetenschappers

De opdracht

Einddoel is een galerij van 10 portretten van bekende wetenschappers aan de wand van het ANW lokaal.
Deze galerij is voorzien van een 'legenda': een plakkaat aan de muur waar de diverse wetenschappers beschreven worden, met name de betekenis die hun onderzoek had voor de wetenschap en de samenleving.
De uitvoering is van belang: het dienen 'mooie' portretten te worden, die op een waardige manier gepresenteerd worden.

Hoe ga je te werk?

Bepaal welke wetenschappers in aanmerking komen voor de galerij. Hiervoor ga je op zoek naar namen, en hun verdiensten. Het boek 'ANW-Actief' kan hierbij als uitgangspunt dienen, maar ook literatuur uit de mediatheek, bibliotheek e.d. Ook je ANW-leraar kan hiervoor aanwijzingen geven.

Ga bij je speurtocht uit van het principe: mappen, zappen, tappen. Alles lezen kost je te veel tijd, je moet snel zien te achterhalen wat te verdiensten van de betreffende personen waren. Details kunnen daarbij vaak achterwege gelaten worden.

Zoek vervolgens bruikbare portretten, op internet, in boeken enz. Denk er om dat de portretten zodanig zijn, dat ze na vergroot kopiëren nog een goed beeld geven.

Kopieer de portretten en bevestig ze op dik karton, of hout, en maak er 'lijsten' omheen.

Maak een apart tableau, waarop je duidelijk vermeld van iedere wetenschapper wie het was, wanneer hij/zij leefde, en wat de verdienste was voor de samenleving.

Presenteer de galerij aan je medeleerlingen. Je zou daarbij de galerij kunnen 'onthullen'. Geef toelichting en beantwoord vragen.

</span> </body> </html>