De gang van zaken rond de 'grote' praktische opdracht ANW

Tijdschema activiteiten

activiteit 1

groep samenstellen, opdracht kiezen, inschrijven op de elo

 

activiteit 2

uitvoeren opdracht

 
activiteit 3 bijhouden werkzaamheden in werkplaats  

activiteit 4

groepsgesprek met de docent

 

activiteit 5

voorbereiden presentatie

 

activiteit 6

presentatie (schema wordt later bekendgemaakt)

 

In de werkwijzer op de elo vind je in welke weken de verschillende activiteiten moeten plaatsvinden.

Een opdracht kiezen

  1. Vorm een groep van 3 à 4 personen.
  2. Bekijk de opdrachten op het overzicht, klik op de titel van de opdracht om de gedetailleerde omschrijving te zien.
  3. Kies vervolgens drie opdrachten, een eerste, tweede en derde keus.
  4. Schrijf je vóór de deadline in op de elo. Daarna sluit de inschrijving.
  5. Wie op de deadline nog niet is ingeschreven wordt door mij in een groep geplaatst bij een onderwerp dat nog beschikbaar is.

De groepen en hun 'werkplaats'

Ik maak voor jullie groep een 'werkplaats' de elo. Hier kun je bestanden plaatsen met materiaal dat je gevonden hebt, waar je later aan verder werkt, of dat je aan elkaar wilt doorgeven enz.
Let op: er is een belangrijke huishoudelijke regel: iedereen zet de eigen bijdrage in de werkgroep. Log dus niet in met de code en wachtwoord van een ander. Laat een ander ook niet jouw bijdragen op de elo zetten! Het gebruik van de werkgroep is voor mij een middel om na te gaan hoe de opdracht verloopt, en je bijdragen tellen mee bij de eindbeoordeling van de praktische opdracht!

Het groepsgesprek

Jullie maken een afspraak met mij voor een groepsgesprek. Ik herinner je niet aan deze afspraak. Alle groepsleden dienen bij het gesprek aanwezig te zijn.
In het groepsgesprek wordt het verloop van het werk besproken, en afspraken gemaakt voor de verdere uitvoering.
Het groepsgesprek speelt een rol bij de beoordeling. Als het groepsgesprek niet heeft plaatsgevonden, worden punten in mindering gebracht bij de beoordeling.

De presentatie houden

De resultaten van de opdracht worden aan medeleerlingen gepresenteerd. Zo’n presentatie is niet zomaar een verhaal; het praktisch element van de opdracht speelt een belangrijke rol. Elke deelnemer moet een actieve rol spelen in de presentatie; het is dus verstandig de taken goed te verdelen. Denk ook goed na hoe je de gegevens gaat tonen: hoe gebruik je het bord, overhead, video, beamer. Heb je hulpmiddelen nodig zoals een beamer, reserveer deze dan tijdig bij mij!

De beoordeling

Bij de beoordeling spelen de volgende onderdelen een rol:

In principe krijgen alle groepsleden hetzelfde cijfer. Wanneer echter de bijdrage van de diverse groepsleden duidelijk verschillend is geweest kan het voorkomen dat verschillende cijfers worden gegeven voor de diverse groepsleden. In dat geval zal de docent dit toelichten.

Bijwonen van de presentaties.

Alle leerlingen dienen de presentaties van hun klasgenoten als toehoorder bij te wonen, en een actieve rol te spelen, bijvoorbeeld door het stellen van vragen en/of het meedoen aan de discussie.
Hiervan wordt door elke leerling een evaluatieformulier ingevuld; het wordt beoordeeld en maakt deel uit van je eigen cijfer voor de praktische opdracht.

Veel succes!

E. Bouwman / B.Oonk / P. Goedheer.

</span> </body> </html>