Practische opdracht: interview

De opdracht

Speel een interview na met iemand die bekend werd in de natuurwetenschappen. In het interview ga je in op:

Voorbeeld:

Stel je interviewt Charles Darwin. Je zou hem de volgende vragen kunnen stellen:

  1. U was geïnteresseerd in biologie, maar de universiteit was niets voor u?
  2. U bent de bedenker van de theorie dat alle organismen voortkomen uit een oervorm. Hoe kwam u op dat idee?
  3. Hoe kan natuurlijke selectie de evolutie verklaren?
  4. En dit kwam zomaar in u op?
  5. Was uw theorie bedoeld om mensen te shockeren?
  6. Wat vindt u van het werk van de bioloog Hugo de Vries?

Hoe ga je te werk?

Voorbeelden:

Aristoteles (natuurfilosoof),
Galileo Galilei (zon en planeten),
Charles Darwin (evolutie),
Marie Curie (radioacitiviteit),
Edward Jenner (vaccinatie),
Alexander Fleming (antibiotica)
Al Gore (klimaat, broeikaseffect)
Albert Einstein (relativiteit)
Isaac Newton (o.a. zwaartekracht)
......... (eigen keuze, in overleg met de docent)

Beoordeling:

Bij de beoordeling wordt (behalve de algemene criteria) gelet op: de aard van de vragen, de inhoud van de uitleg, de 'aankleding', de 'tijd' in de geschiedenis