Inleiding

Html is de opmaaktaal achter het internet. Iedere pagina bestaat qua basis uit deze taal. Om te beginnen moet je snappen dat een pagina altijd een vaste opmaak zal hebben. Deze opmaak staat hieronder.

<html>
<head>
  <title>...</title>
</head>
<body>
tekst
</body>
</html>

De tekst tussen de < > wordt een tag genoemd. De tag <html> geeft aan dat het gaat om een internet pagina. Tussen de <head> tags komt informatie voor de webbrowser te staan. Onder andere de titel van de pagina. Deze komt in de browser bovenaan in de blauwe balk te staan.

Tussen de <body> tags komt de daadwerkelijke tekst te staan voor de pagina. Hier zul je je het eerst mee bezig gaan houden. Zoals je ziet worden de tags geopend en weer gesloten. Je sluit de tags door een / toe te voegen aan de tag. Vergeet dit niet. Zo voorkom je fouten bij het laden van de pagina in de browser.

De tekst kan nu gezet gaan worden. Om de tekst op te maken moet je een aantal tags kennen. Eerst een lijst met een aantal belangrijke tags.

De <br> tag geeft een enter. Wil je de zin afbreken dan zet je deze tag neer. Gelijk heb je dan ook een uitzondering dan dat elke tag afgesloten moet worden. Deze tag samen met de <p> tag worden niet afgesloten. Br staat voor break en dat is dan weer enter.

De <p> tag staat voor paragraph. Deze geeft een alinea aan. De browser zal dan automatisch een wit lijn aanhouden onder de alinea. Je hoeft dan geen <br> meer toe te passen. De <p> tag hoeft geen afsluitende tag te hebben. Het mag echter wel. In de broncode zal ik dat echter wel doen. Dit is voor de overzichtelijkheid. Het zal er dan zo uitzien:

<p>………..</p>

De <b> tag staat voor bold en dit is dikgedrukt. Deze tag moet afgesloten worden. Doe je dit niet dan zal de browser het zelf gaan oplossen en dan weet je nooit wat het resultaat zal zijn.

Voorbeeld:

<b>Cursus html</b>
Zal als volgt verschijnen: Cursus html

De <u> tag staat voor underline ofwel onderstrepen. Ook deze tag altijd afsluiten.

De <i> tag staat voor italic ofwel schuingedrukt. Ook deze weer afsluiten.

Voorbeeld:

<b><i><u>Kamerbewoners</u></i></b>
Wordt: Kamerbewoners

Je kan de tags weer gaan combineren als blijkt uit het voorbeeld. Let dan wel op de volgorde van de tags. Je moet deze volgorde aanhouden. De openingstags worden in omgekeerde volgorde weer afgesloten.