Les 1: Een eerste script

In deze les maak je je eerste script.
Zet onderstaande code in een HTML bestand en sla het op.

<html>
<head>
<title>JavaScript Voorbeeld 1</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
document.write("Dit is mijn eerst script!");
</script>

</body>
</html>

Neem de code over in HTML-kit en voer hem uit.

Laten we nu bovenstaande code eens nader bekijken.
De eerste regels bevatten niets byzonders. Als je HTML kent, dan heb je dat al veel vaker gezien.

De eerste nieuwigheid zien we in de zesde regel: de <script> tag. In deze tag staat het attribuut language dat gebruikt wordt om aan te geven in welke taal het script geschreven is.
In dit geval is dat dus JavaScript.

In de zevende regel zien we de eerste echte JavaScript code.
Er zijn drie belangrijk punten die je moet onthouden als je met JavaScript bezig bent:

In de code zie je document.write staan.
Dit is een commando in JavaScript dat gebruikt wordt om iets in een document te schrijven.

Als je het script uitvoert dan zul je zien dat de tekst: "Dit is mijn eerst script!" op het scherm verschijnt.
Dit is natuurlijk niet zo'n nuttig script, want het is eenvoudiger om dit gewoon met HTML te bereiken.
Het voorbeeld is dan ook vooral bedoeld om je kennis te laten maken met het veelgebruikte document.write commando.

In de achtste regel zien we tenslotte de eindtag </script>. Deze tag geeft aan dat dit het einde van het script is.

JavaScript code verbergen

Sommige oudere browsers ondersteunen geen JavaScript en drukken de code die uitgevoerd moet worden letterlijk af op het scherm.
Om dit te voorkomen is het zaak de JavaScript code te verbergen voor deze browsers.
Dat doen we door de code tussen commentaar-tags te zetten: <!-- en --> .

De code wordt nu dus als volgt:

<html>
<head>
<title>JavaScript Voorbeeld 1</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!--
//onderstaande regel plaatst tekst op het scherm

document.write("Dit is mijn eerste script!");
-->
</script>

</body>
</html>

Commentaar in JavaScript

Commentaar in JavaScript gebruik je voor hetzelfde doel als commentaar in HTML: om aantekeningen te maken bij bepaalde blokken met code.
Dat is makkelijk als je later het script aan moet passen of als iemand anders met het script moet werken.

Er zijn twee manieren om commentaar toe te voegen in JavaScript.

1.       // dit is commentaar

Met de dubbele slashes verberg je alles wat op die ene regel staat.

2.       /* dit is commentaar
          en dit een tweede regel met commentaar */

Dit kun je gebruiken als je meerdere regels met commentaar toe wilt voegen.
Alles na /* en voor */ wordt gezien als commentaar.

Einde les 1

In deze les heb je een eerste voorbeeld gezien van een script geschreven in JavaScript.
In de volgende les leer je waar je de JavaScript code in je pagina moet plaatsen.