Opdrachten bij les 2

Opdracht 1

In de cursus heb je geleerd dat de tekst van javascript intern (dus in de pagina) of extern kan zijn.

 1. Wat is het voordeel van externe javascript tekst?

Opdracht 2

Ga naar de site van onze boekenleverancier: www.vandijk.nl

Deze pagina maakt gebruik van een extern javascript.

 1. Schrijf de naam op van het bestand waar dit javascript in staat.
 2. We ziet dat het een lang script is. Toch kun je uit de commentaarregels wel afleiden wat de taken van dit script zijn. Noteer deze taken.

Opdracht 3

Ga naar de site www.youtube.nl
ook deze site maakt gebruik van een exten javascript.

 1. Geef de volledige bestandsnaam van het bestand waar dit javascript in staat. Wat valt op als je deze bestandsnaam vergelijkt met die van opdracht 1? Wat is het voordeel van deze wijze van bestand aanduiden?
 2. Ook dit is een omvangrijk script. Bekijk de tekst van dit javascript.
  Noem twee verschillen die je ziet met de tekst van opdracht 1.
 3. Wat is het nadeel van deze notatie (voor de 'gebruikers' van de site)?
 4. En wat is het voordeel voor de makers van dit script?

Opdracht 4

We maken gebruik van een extern JavaScript dat gemaakt is door Google.

Kopieer onderstaande tekst naar de editor van HTML-kit, en bekijk het resultaat in de preview, of in de browser.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<script type="text/javascript"
         src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true">
</script>
<script type="text/javascript">
function initialize() {
    var latlng = new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644);
    var myOptions = {
         zoom: 1,
         center: latlng,
         mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
         };
     var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);
     }

</script>
</head>
<body onload="initialize()">
<div id="map_canvas" style="width:200px; height:200px"></div>
</body>
</html>

 1. Waarvoor gebruiken website bouwers deze code?
 2. Zoals je ziet maakt deze webpagina gebruik van externe en interne Javascript.
  Wat is de naam van het externe bestand met Javascript?
 3. Verander de code zodanig dat het kaartje twee keer zo groot wordt weergegeven.
 4. Verander de code zodanig dat het kaartje begint met een plattegrond van Zutphen. Bekijk hiervoor de tekst van het interne script nauwkeurig. Waarschijnlijk zul je wat moeten googlen om wat aanvullende gegevens te verkrijgen. Veel succes!

Einde opdrachten les 2