Opdrachten bij les 3

Opdracht 1

Maak een javascript dat van twee getallen bepaalt:

Maak gebruik van de volgende tekens: + - * /        

De twee getallen zelf zijn waarden van variabelen in het programma.
De uitkomsten worden door het programma berekend.
De uitvoer op het scherm moet er als volgt uitzien (bijvoorbeeld):

eerste getal: 9
tweede getal: 3

optelling: 12
verschil: 6
product: 27
quotiënt: 3

Test je programma met verschillende getallen (hele grote/kleine getallen, getallen met cijfers achter de komma, negatieve getallen, getal 0).
De testresultaten (minstens 5 tests) moeten bij je antwoord ingeleverd worden!

Opdracht 2

Schrijf een javascript dat het gemiddelde van 5 getallen uitrekent.
De 8 getallen zijn waarden van acht variabelen in het programma.
Het gemiddelde worde door het programma berekend.

De uitvoer op het scherm moet er als volgt uitzien (bijvoorbeeld):

acht getallen: 2 33 9 12 19
het gemiddelde is: 15

Test je programma met verschillende getallenrijtjes (hele grote/kleine getallen, getallen met cijfers achter de komma, negatieve getallen, getal 0).
Controleer of het klopt met een rekenmachine.
De testresultaten (minstens 5 tests) moeten bij je antwoord ingeleverd worden!

Opdracht 3

Een bol heeft een straal van .. cm.
Schrijf een javascript dat berekent: de inhoud van de bol, en de oppervlakte van de bol.
De straal is een variabele in het programme, de inhoud en opppervlakte worden berekend.
Als je de formules niet weet, zoek je ze op op internet.

De uitvoer op het scherm moet er als volgt uitzien (bijvoorbeeld)

straal van de bol: 5 cm
inhoud: 523 kubieke centimeter
oppervlakte: 314 vierkante cm

Test je programma met verschillende waarden voor de straal.(hele grote/kleine getallen, getallen met cijfers achter de komma, negatieve getallen, getal 0).
Controleer of het klopt met een rekenmachine

Belangrijk: bewaar elk van bovenstaande programma's als html pagina op de computer/op je usb stick.
Bij latere opdrachten ga je ze uitbreiden.

Einde opdrachten les 3