Les 4: Operators

In de vorige les kwamen we de volgende code al even tegen:
mijnkleur="blauw";
Toen zei ik al dat het = teken een operator is.
Operators zijn symbolen die gebruikt worden bij variabelen om bepaalde functies uit te voeren.
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan rekenkundige functies, zoals: optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.

Er zijn nog veel meer soorten operators dan de rekenkundige.
Hieronder een overzichtje van een aantal veelgebruikte soorten operators in JavaScript.

JavaScript kent verder een verschil tussen binary en unary operators.
Een binary operator kent altijd twee operanden, één voor en één na de operator.
Een unary operator kent maar één operand, die voor of na de operator staat.

Twee voorbeeldjes om dit te verduidelijken:

1. Binary Operators

4x3
Hierboven is de x de operator, in dit geval een rekenkundige operator, want het is een vermenigvuldigingsteken.
De 4 en de 3 zijn beide operanden.
Er staat er één voor de operator en er staat er één na de operator, dus het 4x3 hierboven is een voorbeeld van een binary operator.

2. Unary Operators

D++ of ++D
De ++ hierboven is de operator. De D is de operand.
De ++ is dus een voorbeeld van een unary operator.
De ++ is ook een voorbeeld van een rekenkundige operator, want het verhoogt de operand met 1.

Nu geef ik een toelichting op elke categorie operators.

Toewijzingsoperators

Een = teken alleen of met één van de rekenkundige operators ervoor.
Bijvoorbeeld: x = x + y is hetzelfde als x += y.

Rekenkundige operators

Deze ken je waarschijnlijk al wel.

Voorbeeld van modulus:

15 % 3 = 0 (uitleg: 15 gedeeld door 3 = 5 en er blijft dus 0 over)
17 % 3 = 2 (uitleg: 17 gedeeld door 3 = 5 en er blijft nu 2 over)

Vergelijkingsoperators

Hiervan kennen we de volgende voorbeelden:

Logische Operators

Dit zijn de logische operators die we kunnen gebruiken:

String Operators

Met het plusteken (+) kunnen we twee strings samenvoegen.
Bijvoorbeeld:

tekst1="Twee strings ";
tekst2="samengevoegd";
tekst3=tekst1+tekst2;

De inhoud van de variabele tekst3 is nu: "Twee strings samengevoegd"

Einde Les 4

In deze les ben je in aanraking gekomen met Operators in JavaScript.
Deze zul je veelvuldig tegenkomen wanneer je zelf met scripts aan de slag gaat.