Opdrachten bij les 4

Opdracht 1

Je hebt drie cijfers voor toetsen gehaald. Elk cijfer heeft een ander gewicht. Maak een javascript dat het gemiddelde berekent.

Tip: de cijfers en gewichten zijn variabelen die je aan het begin van het script een waarde geeft. Dit doe je als volgt:

var cijfer1 = 6.2;
var gewicht1 = 3;
var cijfer2 = 4.3;
var gewicht2 = 1;
var cijfer3 = 8.1;
var gewicht3 = 2;

Test je programma met nog 3 andere cijfers en gewichten. Voeg de testgegevens en resultaten bij je antwoorden.

Opdracht 2a

Je hebt deze javascript code:

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var getal1 = 12;
var getal2 = 13;
document.write( getal == getal2 );
</script>

Voorspel wat er op het scherm komt.
Controleer dit door het uit te voeren.
Leg uit in eigen woorden uit, waardoor die schermuitvoer ontstaat.

Opdracht 2b

Je hebt deze javascript code:

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var getal1 = 12;
var getal2 = 13;
var getal3 = 7;
document.write( (getal1 != getal2) || (getal3 >= getal1) );
</script>

Voorspel wat er op het scherm komt.
Controleer dit door het uit te voeren.
Leg uit in eigen woorden uit, waardoor die schermuitvoer ontstaat.

Opdracht 2c

Vervang in bovenstraande code || door &&

Voorspel wat er op het scherm komt.
Controleer dit door het uit te voeren.
Leg uit in eigen woorden uit, waardoor die schermuitvoer ontstaat.

Opdracht 3

Je hebt een bedrag in hele euro's.
Je moet een aantal mensen 5 euro per persoon betalen.

Maak een javascript dat van een bepaald bedrag uitrekent:

Tip 1: Het bedrag waar je van uit gaat is een variabele die je aan het begin van het script een waarde geeft.
Tip 2: Reken eerst het 2e punt uit, daarna kun je eenvoudig het afgeronde antwoord op het eerste bepalen.

Opdracht 4

In het begin van een javascript worden de volgende variabelen gedeclareerd

var voornaam = "Joris";
var achternaam = "Huizinga";
var straat = "Stationsplein";
var huisnummer = "12";
var postcode = "1234 AB"
var woonplaats = "Dubbeldam";

Maak een Javascript dat deze gegevens keurig op scherm zet (dus spaties en regelovergangen op de juiste plaats).
Voorwaarde: je mag maar één keer de opdracht document.write gebruiken.

Tip: voor nieuwe regel kun je in de tekststring de html-code <br> gebruiken.

Einde opdrachten les 4