Opdrachten bij les 5

Opdracht 1

Maak een programma dat vraagt: is het vandaag maandag?

Als de gebruiker 'ok' antwoord is de uitvoer op het scherm: true
Als de gebruiker 'annuleren' antwoord is de uitvoer op het scherm: false

Opdracht 2

De Body Mass Index (BMI) is een getal dat de verhouding gewicht-lengte bij iemand aangeeft.
Het kan een aanwijzing geven of er sprake is van overgewicht.

De BMI is het gewicht (kg), gedeeld door de lengte (cm) in het kwadraat.

Schrijf een javascript dat aan de gebruiker vraagt: het gewicht in kilo en de lengte in centimeters.
Op het scherm verschijnt de tekst: "De BMI is ......" (op de puntjes uiteraard het berekende getal).

Belangrijk: bewaar het programma van opdracht 2 als html pagina op de computer/op je usb stick.
Bij latere opdrachten ga je hem uitbreiden.

Einde opdrachten les 5