Opdrachten bij les 6

Opdracht 1

Schrijf een javascript programma dat de inhoud van een bol of kubus uitrekent. Het programma:

Het antwoord verschijnt op het scherm:

       de inhoud van de kubus is ... kubieke centimeter
of:   de inhoud van de bol is ... kubieke centimeter

Opdracht 2

Bij de kassa van een supermarkt worden bedragen vaak afgerond op veelvouden van 5 eurocent.
bijvoorbeeld: €3.72 wordt €3.70 maar €3.73 wordt €3.75

Schrijf een programma dat:

Einde opdrachten les 6