Opdrachten bij les 7

Opdracht 1

Maak een JavaScript dat vraagt: welke tafel wil je zien?
en vervolgens de gevraagde tafel laat zien, niet alleen de antwoorden, maar ook de berekening.
De uitvoer op het scherm moet er als 'compleet' uitzien (bijvoorbeeld):

De tafel van 6
1 x 6 = 6
2 x 6 = 12

3 x 6 = 18
4 x 6 = 24

5 x 6 = 30
6 x 6 = 36

7 x 6 = 42
8 x 6 = 48

9 x 6 = 54
10 x 6 = 60

Opdracht 2

Verander je programma van opdracht 1 zodanig dat:

na het afdrukken van de tafel wordt gevraagd: wil je nog een tafel zien?
Bij 'ja' wordt weer een getal gevraagd en de betreffende tafel afgebeeld.
Het programma toont net zo lang tafels totdat de gebruiker 'nee' heeft geantwoord.

Tip: maak hiervoor een extra while-lus, die doorlopen wordt zolang het antwoord niet 'nee' is.

Test je programma met verschillende getallen (hele grote/kleine getallen, getallen met cijfers achter de komma, negatieve getallen, getal 0).
Controleer zonodig het klopt met een rekenmachine.
De testresultaten (minstens 5 tafels) moeten bij je antwoord ingeleverd worden!

Opdracht 3

Verander je programma van opdracht 2 zodanig dat onder de laatste tafel wordt afgebeeld:

Er zijn ... tafels uitgerekend

Tip: maak gebruik van een variabele, die telt hoeveel tafels er zijn afgebeeld.

Einde opdrachten les 7