Opdrachten bij les 8

We gaan een programma schrijven dat de inhoud van een huis berekent.
Voor het gemak doen we alsof alle kamers precies rechthoekig zijn.

Opdracht 1a

Schrijf een functie genaamd 'inhoudberekenen'.
De parameters zijn: lengte, breedte, hoogte
De functie berekent de inhoud, en geeft die als returnwaarde aan het programma.
Plaats de declaratie van de functie tussen de header-tags in je htmlpagina.

Tussen de body-tags plaats je de javascript code, die:

Test het programma 3 maal, met verschillende invoerwaarden.
Voeg de testresultaten als tabel aan je in te leveren werk.

Opdracht 1b

Breid het programma van opdracht 1a uit, zodat het:

Zorg ervoor dat je 'zuinig' programmeert: je maakt een lus, waarin steeds de gegevens van een kamer gevraagd worden, en waarin telkens de functie wordt aangeroepen. De lus wordt drie keer doorlopen.

Opdracht 1c

Niet elke woning heeft evenveel kamers.
Breid het programma van opdracht 1b uit, zodat het:

NB Je moet hier dus een criterium vinden waarbij de lus 'eindigt'. Dat kan bijvoorbeeld als de waarden 0 worden ingevoerd.
Je kunt het mooier maken door elke keer te laten vragen: nog een kamer invoeren? Dat kan met een confirm-box (zie les 5)

Opdracht 2

Schijf een javascript-functie die bepaalt of een getal even of oneven is. De invoerparameter is natuurlijk het getal.
De returnwaarde is true als het getal even is, en false als het getal oneven is.
Ook hier komt de declaratie van de functie tussen de header-tags.

Tussen de body-tags schrijf je een programma dat achtereenvolgens een aantal getallen inleest.
Van elk getal wordt bepaald of het even is of niet.
Het inlezen stopt als het getal 0 wordt ingelezen; dan komt op het scherm het aantal even getallen dat tussen alle getallen zat.
(de laatste 0 wordt hierbij niet meegeteld)

Einde opdrachten les 8