Opdracht bij les 10

In deze opdracht maak je een bestelformulier, waarmee iemand online een pizza's kan bestellen die vervolgens bezorgd worden.

Je maakt een webpagina die er als volgt uitziet:

pizza

De teksten in de vakjes zijn bedoeld als voorbeeld.

In de vakjes boven de knoppen vult de gebruiker de gegevens in.
Als er op 'opnieuw' wordt geklikt, worden alle velden leeg gemaakt.
Als er op 'bestellen' wordt geklikt, komt in het onderste veld de bevestiging van de bestelling.

Denk er om:
In het onderste veld typt de besteller niets. Die tekst wordt door je programma geplaatst.
Vergeet niet de aanduiding 'mevrouw' of 'meneer' correct te plaatsen.

Succes.

Einde opdracht bij les 10