Cursus THE GIMP

1. Introductie
2. De vensters
3. Selecties met vaste vormen
4. Andere manieren van selecteren
5. Werken met teksten
6. Gebruik van filters
7. Helderheid en contrast
8. Vervormingen aanbrengen
9. Retoucheren: klonen en heal

a. Klonen

b. Heal

10. Overige retoucheertechnieken
11. Toepassingen voor het web