Tijd zorgt ervoor dat niet alles tegelijk gebeurt
Online klok Meer over tijd