Berkelpad, etappe 1, van Zutphen naar Almen

   

De Berkel mondt in Zutphen uit in de IJssel. Oorspronkelijk liep het riviertje om de oude stad heen, maar men heeft hem weten te verleggen zodat hij nu door het stadscentrum heen loopt. In Zutphen begin ik aan de IJsselkade, waar de Berkel door een grote klep in de IJssel stroomt. Via een tocht langs oude verdedigingswerken en de stadsmuur, ga ik de stad uit. Ik loop langs mijn huis en diverse andere landgoederen. De Berkel was vroeger een kronkelend riviertje, werd op vele plaatsen rechtgetrokken t.b.v. de scheepvaart. Sinds een jaar of 5 heeft men het kronkelend karakter van de rivier hersteld door handig afdammen en kronkels te graven.

Halverwege de route is een stuw op de plaats waar het 'groene kanaal' uit de Berkel komt, en overtollig water via het Twentekanaal afvoert. Samen met andere kanalen in de regio zorgt dit ervoor dat de waterdoorvoer in de Berkel nu behoorlijk  constant is. Ik zie hier veel drab in het water; dat komt doordat men recentelijk de oevers schoongemaakt heeft. De drab wordt later verwijderd.

Ik eindig bij de Besselinkstuw in Almen, en loop langs het zwembad naar de bushalte in het dorp.